פגוש את עובדי מרקורי


טלפון: 
03-9387164 שלוחה 130
נייד: 
052-2464093
פקס: 
03-9021078
מייל: 
avi@mercury-ltd.co.il
טלפון: 
03-9387164 שלוחה 105
נייד: 
פקס: 
03-9387174
מייל: 
avivit@mercury-ltd.co.il
טלפון: 
03-99387164 שלוחה 212
נייד: 
052-2592885
פקס: 
03-9021078
מייל: 
avishai@mercury-ltd.co.il
טלפון: 
03-9387164 שלוחה 230
נייד: 
052-2861640
פקס: 
03-9021078
מייל: 
adva@mercury-ltd.co.il
טלפון: 
03-9387164 שלוחה 223
נייד: 
054-2478797
פקס: 
03-9021078
מייל: 
uri.hazum@mercury-ltd.co.il
טלפון: 
03-9387164 שלוחה 117
נייד: 
052-2560414
פקס: 
03-9021078
מייל: 
uri@mercury-ltd.co.il
טלפון: 
03-9387164 שלוחה 208
נייד: 
050-9960190
פקס: 
03-5055649
מייל: 
orly@mercury-ltd.co.i
טלפון: 
03-9387164 שלוחה 112
נייד: 
פקס: 
03-9021078
מייל: 
ayelet@mercury-ltd.co.il
טלפון: 
03-9387164 שלוחה 106
נייד: 
פקס: 
03-9021078
מייל: 
amotzr12@gmail.com
טלפון: 
03-9387164
נייד: 
054-5674752
פקס: 
03-9021078
מייל: 
anyak@mercury-ltd.co.il
טלפון: 
03-9387164 שלוחה 131
נייד: 
052-2464094
פקס: 
03-9021078
מייל: 
osnat@mercury-ltd.co.il
טלפון: 
03-9387164 שלוחה 118
נייד: 
052-3561267
פקס: 
03-9021078
מייל: 
oshrat@mercury-ltd.co.il
טלפון: 
03-9387164 שלוחה 123
נייד: 
0528433656
פקס: 
03-9021078
מייל: 
babi@mercury-ltd.co.il
טלפון: 
03-9387164 שלוחה 5
נייד: 
פקס: 
03-9387174
מייל: 
dvora@mercury-ltd.co.il
טלפון: 
03-9387164
נייד: 
050-9091984
פקס: 
03-9021078
מייל: 
ben@mercury-ltd.co.il
טלפון: 
03-9387164 שלוחה 103
נייד: 
פקס: 
03-9387174
מייל: 
deganit@mercury-ltd.co.il
טלפון: 
03-9387164 שלוחה 107
נייד: 
052-3272894
פקס: 
03-9021078
מייל: 
dorit@mercury-ltd.co.il
טלפון: 
03-9387164 שלוחה 210
נייד: 
052-3260788
פקס: 
03-9021078
מייל: 
dikla@mercury-ltd.co.il
טלפון: 
03-9387164 שלוחה 116
נייד: 
פקס: 
03-9021078
מייל: 
harel@mercury-ltd.co.il
טלפון: 
03-9387164 שלוחה 207
נייד: 
054-4401055
פקס: 
03-9021078
מייל: 
vered@mercury-ltd.co.il