תקנון אתר מרקורי מוצרי מדע ותעשיה בע"מ

תקנון אתר Mercury-Ltd


ברוכים הבאים לאתר "www.mercury-ltd.co.il" (להלן: "האתר") המצוי בבעלות חברת מרקורי מוצרי מדע ותעשיה בע"מ (להלן: "החברה"),
האתר כולל מידע כללי וכן אפשרות להזמנה מקוונת של שירותי מידע, מכשור מדעי, וחומרי גלם לייצור ולניסויי מעבדה בחומרים כימיים, בכפוף לתקנון זה.
תקנון זה חל על האתר ו/או חלקים ממנו, לרבות על תכנים כלשהם שהאתר מאפשר נגישות אליהם ו/או הורדה שלהם,
והוראות תקנון זה מהוות חלק בלתי נפרד מהם ומשירותים אחרים כלשהם, בתמורה או שלא בתמורה,
המוצעים באתר ו/או ע"י מטעמו (להלן, ביחד ולחוד: "השירותים").
ההזמנה והשימוש במידע, במוצרים ו/או בשירותים כלשהם של החברה באמצעות האתר ובכלל הינם באחריות בלעדית של המשתמש ו/או המזמין בכפוף,
בין השאר, להוראות כל דין ותקנון זה.

להמשך קריאת תקנון מרקורי:

תקנון מרקורי מוצרי מדע ותעשיה בע״מ

נשתדל לטפל בפניות המגיעות אלינו בהקדם האפשרי.
פניות כאמור יש להעביר לפי הפרטים להלן:
חברת מרקורי מוצרי מדע ותעשיה בע"מ
כתובת: העבודה 12 ראש העין
טלפון: 03-9387164
דואל:mercury@mercury-ltd.co.il